Ostatnie Artykuły
DZIECI Z TPD LUTKOWO...
DZIEŃ SOŁTYSA 2019- ...
SOŁECKA AKCJA CZYN V...
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ...
I ZEBRANIE W 2019 R...
Kontakt
Tu podaj tekst alternatywny
ODBIÓR ODPADÓW
Nazwa_strony
LUTKOWO INFO.

LUTKOWO

KOŚCIÓŁ- INFO

ŚWIETLICA 2018/ 2019
Tu podaj tekst alternatywny
TENIS STOŁOWY
Tekst alternatywny
Kreis Saatzig
Nazwa_strony
*******************************
Nazwa_strony
Zdjęcia na stronie .
Tekst alternatywny
Lutkowo na..
Nazwa_strony
ARTYKUŁY

CIEKAWE MATERIAŁY Z LUTKOWA

FILMIKI

PRASA

GMINA I POWIAT

HISTORIA

LEKTURA

Lutkowo dziś i kiedyś

SPORT

W LUTKOWIE

Nazwa_strony
Wspomnienia
panorama - Lutkowa
ważne telefony
Tekst alternatywny
Lutkowo w prasie
Tu podaj tekst alternatywny
Lutkowo na www.
Tu podaj tekst alternatywny
Wydarzenia
Mapa Lutkowa
PASTOR/PROBOSZCZ W REHWINKEL/LUTKOWO


Pierwsza historyczna wzmianka o kościele w Lutkowie pochodzi z 1490 r kiedy, to wymieniono miejscowego proboszcza Nikolausa Kempe. I tegoż proboszcza możemy uznać za pierwszego duchownego, który sprawował posługę w dzisiejszym Lutkowie. Niestety nie zachowały się dokumenty, które chronologicznie pozwoliły by na odtworzenie kolejności kapłanów służących w tamtym czasie. Nowe nazwiska pojawiają się dopiero od XIX w , kiedy to wymieniany jest w książce [Franza Jeschek, Wilhelm Meinhold, Pffarer und Dichter aus Pommern und seine Bernsteinhexe]Pastor Wilhelm Meinhold był on synem Georga Wilhelma Meinholda, luterańskiego pastora w Netzelkow .






Pastor Wilhelm Meinhold


Urodził się w Netzelkow na wyspie Uznam 27 lutego 1797r. W 1813r. wstąpił na Uniwersytet w Greifswaldzie gdzie został rektorem Szkoły Miejskiej w Uznam w . W 1821 r. został mianowany proboszczem w Coserow na wyspie Uznam. Był niemieckim pisarzem , doktorem teologii . Jego najważniejszym dziełem jest opublikowana w 1843r.powieść Maria Schweidler, bursztynowa wiedźma( "Maria Schweidler, Amber-Witch).Jego literacki sukces przyciągnął uwagę króla Prus Fryderyka Wilhelma IV za którego stawiennictwem został przeniesiony do Rehwinkel koło Stargardu W październiku 1844 roku ze względu na stan zdrowiaWilhelm Meinhold dopiął swego i przybył do Rehwinkel. Otrzymał on 1100 talarów pensji rocznej. Był bardzo zadowolony z nowej parafii. Ze względu na konserwatywne poglądy szczęśliwy pobyt nie trwał długo zaczęły się problemy finansowe, a także napięty stosunek z mieszkańcami Rehwinkel. Pastor podczas pobytu w naszej miejscowości napisał wiele powieści. W latach 1846-1848 jego zebrane pisma ukazały się w siedmiu tomach w wydawnictwie J.J. Webera w Lipsku.
Tom I – „ Die Bernsteinhexe” tłu m. Bursztynowa czarownica
Tom II- „ Der alte deutsche Degenknopf oder Friedrich der Große als Kronprinz und sein Vater” Stary niemiecki miecz lub Fryderyk Wielki jako Książę Koronny i jego ojciec
Tom III- „ Wallenstein und Stralsund”
Tom IV – „ Vermischte Gedichte”
W tomach V i VII Meinhold zaprezentował swoją nową powieść „Sidonia von Bork, die Klosterhexe” . Ta powieść w przeciwieństwie do Bursztynowej czarownicy oparta jest na historycznym modelu Sidoni von Bork ( 1548 -1620)
W Rehwinkel Meinhold zajmował się kwestiami społecznymi i politycznymi. W 1848 r. pojawił się w "Języki babilońskie i pomieszanie idei współczesnej prasy jako główne źródło pieśni naszych czasów": Postawa konserwatywna, która ukazała się w tym piśmie, dostarczyła pastorowi wielu przeciwników. Był przeciwnikiem rewolucyjnych aspiracji . W jego samotnych latach życia wzrastała sympatia do katolicyzmu. Było to szczególnie widoczne w jego opublikowanym w 1849 roku dziele "Proroctwa opata Hermanna von Lehnin około roku 1234" - tłumaczenie "Vaticinium Lehninese Po pięciu latach posługi w Rehwinkel poprosił o przeniesienie i wcześniejszą emeryturę .
Jesienią 1850 Wilhelm przeniósł się do Berlina, aby kontynuować dzieło swojego życia blisko swojego króla. Nieoczekiwanie zmarł na udar 30 listopada 1851 roku, o godzinie 12.30 mając 54 lata.
Niewiele można napisać o pastorze, który zastąpił Meinholda, a mianowicie o Roggow , który sprawował funkcję Pastora od 1850 roku, prawdopodobnie do 1885 r, wtedy to w źródłach pisanych pojawia się kolejny duchowny , a mianowicie Kypke Herman Friedrich, Był czwartym synem Pastora Carla Kypke z Rossow, Urodził się. 29 kwietnia 1840 r. W 1862 r skończył trzyletnie studia teologiczne w Berlinie . W 1885 roku przybywa do Ball i Rehwinkel by sprawować funkcję Pastora. Na tym stanowisku pozostaje do 1892 roku Od 1892do 1893 pełni funkcję kuratora w Dobrzanach .




Johanes Frank



Johanes Frank był ostatnim pastorem w Rehwinkel i Ball (1926-1945). Pastor został odznaczony przez prezydenta BRD Heinemanna krzyżem zasługi z wielką wstęga. W czasie nazizmu ukrywał u siebie ściganych chłopów i Żydów, ratując im w ten sposób życie.
Krótko przed zjednoczeniem Niemiec 23 sierpnia 1989 r w wieku 95 lat pastor zmarł w Mölln” .

Notatka z „ Die Pommerisch Zeitung” 1974 (Gazeta Pomorska)
Pastor Johannes Frank skończył 80 lat.

Pastor Johannes Frank z Rehwinkel (pow Saatzig) obchodzi 12 lutego 80 lat. Razem ze swoją żoną, córką zmarłego superintendenta Höckela z Chociwla spędza swoją jesień życia w Mölln, ul. Wasserkruger Weg 86 pow. Hzgt Lauenburg. Okolice te przypominają mu pomorski krajobraz, podobnie jak innym osiedleńcom. W czasach hitlerowskich pastor był mężem zaufania dla wiernych kościoła w synodzie Dobrzany. Z tego powodu zajmował się tam różnymi sprawami np: powierzono mu nielegalnych (ukrywających się) wikariuszy. Wspierał także seminarium teologiczne w Szczecin Zdroje (Finkanwelde) datkami, które on i jego żona zbierali wśród swoich wiernych. Coraz bardziej zaostrzał się konflikt pastora z partią nazistowską NSDAP, która chciała go usunąć. Tylko w cudowny sposób on i jego żona uniknęli aresztowania przez gestapo, które już po nich jechało (mieli uznać jego dom, jako nie aryjski)
Z trzech najstarszych synów dwóch zginęło na wojnie, a trzeci w nieszczęśliwym wypadku. Po zmiennych kolejach losu osiadł on w NRD, razem ze swoimi parafianami. Znów był pastorem, pracował w wielu miejscowościach, ostatnio w Magdeburgu. Tu dogłębnie poznał komunizm, ponieważ wiele lat pełnił posługę kapłańską w tamtejszym więzieniu, gdzie przebywało wielu więźniów politycznych. Był to czas ciężki, ale bogaty w doświadczenia. Jego udziałem stały się przeżycia wielu chrześcijan. Potwierdziło się, że w trudnych chwilach zagrożeń i cierpień ludzkich jasno świeci światło ewangelii, a miłość Boga jest niewzruszoną ostoją. Dzięki tej wierze, jubilat zawsze mógł ufać Bogu w różnych kolejach swojego życia.


W latach czterdziestych XX wieku świątynia zostaje odremontowana i zaadoptowana na Kościół Katolicki. Dnia 25 X 1945 r. kościół w Lutkowie poświęcony został, jako świątynia rzymsko-katolicka p.w. Chrystusa Króla. Po wojnie kościół miał jedynie status świątyni filialnej, podległej parafii w Dobrzanach, poza jednym wyjątkiem. Otóż w latach 1972-73 we wsi został utworzony tzw. samodzielny wikariat z plebanią w Lutkowie. W jego skład wchodziły wsie: Lutkowo, Mosina, Biała, Długie.
Pierwszym stałym duszpasterzem w był ks. Kazimierz Rudawski, który pełnił również funkcje proboszcza. Tenże ksiądz przygotował i poświęcił na terenie parafii sześć kościołów filialnych: w Bytowie, w Krzemieniu, Lutkowie, Ognicy, Odargowie i Białej.Urodził się 25.05.1912 r. w Gosaninie pow. Konecki woj. kieleckie. Rodzicami byli Jan i Ewa z domu Zasada. Do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach przybył 14.08.1935 roku. Nowicjat rozpoczął 28.09.1935 r., pierwsze śluby złożył 28.09.1936 r., drugie 29.09.1937 r., śluby dozgonne 05.02.1940 r. w Krakowie.
Gdy wybuchła II wojna światowa kl. Rudawski, który miał rozpocząć II kurs teologiczny, podobnie jak inni współbracia pojechał do domu rodzinnego. Po wielu staraniach władz zakonnych udało się w Krakowie zorganizować dokończenie studiów dla dwunastu kleryków. Tak więc kl. Kazimierz Rudawski ukończył seminarium salezjańskie i 22.02.1942 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp S. Rosponda. Po święceniach ks. Rudawski za zezwoleniem przełożonych opuścił Kraków i w charakterze gościa przebywał u ks. prob. Figurskiego w Jastrzębiu (sandomierskie) do 1945 roku. Następnie został skierowany jako wikariusz do Sieradza (włocławskie). Od września 1945 do sierpnia 1946 r. był administratorem w Trzebiatowie.
W dniu 01.09.1946 r. Administrator Apostolski ks. bp Edmund Nowicki mianował ks. K. Rudawskiego pierwszym proboszczem w Dobrzanach na Pomorzu Zachodnim. Ogromny wysiłek i pracę ks. Proboszcza docenili parafianie, którzy na wieść o przeniesieniu do innej parafii zaprotestowali, wysyłając pismo z licznymi podpisami do Kurii Biskupiej w Gorzowie i przez dwie doby okupowali plebanię, by nie dopuścić do wyjazdu ks. Rudawskiego. W końcu ustąpili i od 19.12.1956 r. ks. Kazimierz Rudawski był proboszczem w Poczerninie. Zmarł 26.02.1960 w szpitalu w Stargardzie. Został pochowany w Dobrzanach.



Ks. Kazimierz Rudawski

Do momentu przyłączenia Lutkowa do parafii Długie oprócz ks Rudawskiego mieszkańcy na pewno pamiętają innych Proboszczy, którzy odprawiali msze w Lutkowie. Ks. Stefan Strzałkowski (1957-62), ks. Adam Hejny (1962-69), ks., Czesław Lesiak (1969-72), ks. Stanisław Malczewski (1972-76), oraz ks. Marian Koniewski

Od 22 czerwca 1985 r. kościół filialny w Lutkowie został przyłączony do nowo powstałej parafii przy kościele św. Anny w Długiem. Podobnie miejscowości Starzyce, Linówko, Biała, Mosina.
Pierwszym proboszczem został ks. Marian Koniewski TChr (1985-85). po krótkim pobycie zastąpił go ks. Kazimierz Janas od 31 grudnia 1985 r. i pełnił ten urząd do 1995 r. Drugim duszpasterzem sprawującym władzę w parafii został ks. Mirosław Gębicki od 1 lipca 1995 r. do 2003. Na jednym z portali kościelnych bardzo lubiany wśród społeczności lutkowskiej ks. Mirosław mówi o sobie:





„Urodziłem się 1 marca 1943 r. w Gostyninie (województwo warszawskie). Do Szkoły Podstawowej uczęszczałem w Brzesku Szczecińskim. Szkołę średnią rozpocząłem w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp, ale w 1960 r. władze komunistyczne zamykają Seminarium.. W tej sytuacji poprosiłem o przyjęcie do nowicjatu obecnie już Sługi Bożego O. Ignacego Posadzego w Ziębicach Śląskich. Po nowicjacie i pierwszej profesji zakonnej kończę 11 klasę i zdaję maturę w Niższym Seminarium Duchownym w Świdnicy. Studia filozoficzne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, a teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej też w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjąłem w r. 1968 z rąk Ks. abp Antoniego Baraniaka w bazylice poznańskiej. Po r. przygotowania wyjechałem do Australii, gdzie pracował w ośrodkach polonijnych takich jak Sydney, Newcastle, Canberra i Adelaide, a potem wśród Australijczyków bliżej środka Australii w Broken Hill. Po powrocie do Kraju 1992r. wróciłem do diecezji skąd wyszedłem prosząc o inkardynację. Najpierw pracowałem w Parafii św. Kazimierza w Policach pod kierunkiem ks. Kan. Jana Kazieczki. Po trzech latach posługi otrzymałem nominację na proboszcza parafii pw. Św. Anny w Długiem, a od 01.08. 2003 r. na mocy dekretu Ks. abp Zygmunta Kamińskiego spełniam posługę proboszcza w parafii Świętej Trójcy w Żukowie i jestem szczęśliwy choć lat przybywa.”




Ks. Bogumił Wiśniewski podczas poświęcenia placu zabaw w Lutkowie, które miało miejsce 15 sierpnia 2014 r.,( fot. 2014 Norbert Pukajło.).

Przez kilkanaście lat (03.08.2003 – 01.08.2017) Proboszczem był ks. Bogumił Wiśniewski, który po kilkunastu miesiącach [ 2004] posługi mówił o sytuacji, jaka panuje w parafii: „W naszej parafii mamy trzy kościoły filialne” - opowiadał Ksiądz Proboszcz. „Najstarszy z końca XV w., jedyny bez wieży, stoi we wsi Biała. Kościół w Linówku pochodzi z przełomu XVII/XVIII w., choć podczas remontu w latach 1975-76 zrezygnowano z jego konstrukcji ryglowej na rzecz suporeksu, wznosząc go od podstaw. Utracił swe walory zabytkowe, za wyjątkiem wieży. Trzeci kościół filialny, najmłodszy, to neogotycka budowla z 1907 r. w Lutkowie. Ostatnio pokryliśmy jego wieżę blachą cynkowo-tytanową, zakrystię dachówką ceramiczną. Istnieje jeszcze konieczność przełożenia dachu. W Starzycach była kaplica cmentarna, którą rozebrano. W jej miejsce w 1988 r. postawiono kaplicę drewnianą. W niedzielę odprawiam 5 Mszy św. Sprawuję je w następującym porządku: o godz. 8.45 w Linówku, o 10.00 w Białej, o 11.30 w Długiem, o 13.00 w Lutkowie i o 15.00 w Starzycach. W dni powszednie odprawiam w poniedziałek w Białej, we wtorek w Linówku, w czwartek w Lutkowie, w środę, piątek i sobotę w Długiem. Frekwencję oceniam na 46%. Proporcjonalnie do liczby mieszkańców, najwięcej wiernych bierze udział w Liturgii w Długiem. Codziennie grupa wiernych zbiera się w kościele parafialnym na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Teren całej parafii zamieszkują także grekokatolicy (najwięcej w Linówku). Organizujemy wyjazdy pielgrzymkowe. Byliśmy z grupą 40 osób w Górce Klasztornej na misterium Męki Pańskiej. W lipcu pielgrzymowaliśmy do Rokitna, Pniew, Lichenia Starego, Bieniszewa i do katedry poznańskiej. Z naszej parafii teologię w Szczecinie studiuje kleryk Paweł Puławski, organista seminaryjny. Moi parafianie są szczerzy, nieprzeciętnie ofiarni, zaangażowani w życie parafii, dbający o porządek. Jako proboszcz jestem bardzo zadowolony, dobrze mi się tu pracuje”
Msza św. w Lutkowie odprawiana jest w każdą niedzielę o godzinie 13.00 wyjątkiem są dni świąteczne oraz w czwartek o 17.00. Ważniejsze ceremonie są odprawiane w kościele parafialnym w Długiem (min.I Komunia Św.) Ostatnia komunia, którą odprawił w naszym kościele była w r. 2014 (poprzednia miała miejsce w 1989r.)


Pierwszy od lewej ks. Kazimierz Janas, w środku ks. Mirosław Gębicki, z prawej proboszcz ks.Bogumił Wiśniewski.( fot. źródło: www.dlugie.pomorze.pl.).



Czwarty Proboszcz w historii parafii Długie ks. Daniel Jerzy Gollon
Foto, Norbert Pukajło, 2017r.).
Obecnym proboszczem jest ks. Daniel Jerzy Gollon, który Proboszczem jest od 1 sierpnia 2017 roku Ur 28 października 1969 r. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1999 r. z rąk Ks. Abp. Zygmunta Kamińskiego. W ostatniej parafii w której służył był od 25 sierpnia 2012 (Ińsko: Parafia pw św. Józefa Oblub. NMP )

-źródlo:http://www.niedziela.pl- z dnia 08.01.2015


-http://szczecin.kuria.pl z dnia 08.01.2015 r.



-Ullrich Gaffry, Rehwinkel/Mössin Kreis Saatzig/Pommern 1300 bis 1945, 2005, s. tłum. P. Małgorzata Gruszczyńska



-Franz Jeschek, Wilhelm Meinhold, Pffarer und Dichter aus Pommern und seine Bernsteinhexe, Koserow 2018

-http://www.rainer-doerry.de
-http://www3.tchr.org/





Dodane przez enperaz dnia 02. styczeń 2019 15:05· 0 Komentarzy · 130 Czytań · Drukuj
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
Lutkowiacy
Nazwa_strony
Księga Gości
Tu podaj tekst alternatywny
Twoje Radio
tekst alternatywny
**************
Nazwa_strony
Wiadomości - z gminy
BIULETYN
Nazwa_strony
***********
DOBRZANY PL
Nazwa_strony
***********
DOBRZANY PL
Nazwa_strony
***********
KONTAKT DOBRZANY
Nazwa_strony
***********

Wiadomości - z regionu
Nazwa_strony
****************
Nazwa_strony
***********
************
************
************
POMORZE ZACHODNIE
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
SĄSIEDNIE GMINY
CHOCIWEL
Nazwa_strony
***********
MARIANOWO
Nazwa_strony
***********
SUCHAŃ
Nazwa_strony
***********
IŃSKO
Nazwa_strony
***********
rozkład jazdy
Tekst alternatywny
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 76
Nieaktywowany Użytkownik: 425
Najnowszy Użytkownik: AndrzejFaw
Nawigacja
CIEKAWE TEMATY
- DODAJ NEWSA -
- DODAJ ARTYKUŁ -
- DODAJ ZDJĘCIE -

LEGENDY POBLISKICH MIEJSCOWOŚCI
ZIMOWA PANORAMA LUTKOWA
MALOWANIE KOŚCIOŁA - FOTORELACJA
31.05.2014 Lutkowo w stolicy- z chmurką
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 18-21-02-2015
Wizytacja w Lutkowie Abpa Andrzeja Dzięgi - 21.02.2015
LUTKOWIACY WE WROCŁAWIU
KULIG 2017 - TRZECH KRÓLI
I EDYCJA TTS 2011
II EDYCJA TTS 2012
III EDYCJA TTS 2013
IV EDYCJA TTS 2014
V EDYCJA TTS 2015
VI EDYCJA TTS 2016
ZAJĘCIA W ŚWIETLICY 2018
REGULAMIN I OŚWIADCZENIE SUMMER CUP LUTKOWO 2018
TENIS STOŁOWY - WSZYSTKIE EDYCJE
lotto
Nazwa_strony

PTI
Polecane przez enpe
tekst alternatywny
*******************
tekst alternatywny
*******************
tekst alternatywny

administrator -norbert 2010-2019
oficjalna strona Lutkowa
***************************************************************************************

787,023 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu